008. Οι φόρμες εισαγωγής «Ιδιώτη» και «Επιχείρησης» (1η καρτέλα)

>>> 

>>> Τα πεδία που συμπληρώνονται αυτόματα

>>> Εισαγωγή του ΑΦΜ και ο έλεγχος της εγκυρότητας ΑΦΜ

>>> Τα ΑΦΜ που δεν υπόκεινται σε έλεγχο εγκυρότητας

>>> Απευθείας εισαγωγή των στοιχείων της οντότητας από την ΑΑΔΕ

>>>  Εισαγωγή της Δ.Ο.Υ. από πίνακα

>>> Εισαγωγή/Εύρεση ΑΜΚΑ – Μόνο για τους «Ιδιώτες»

>>>  Εισαγωγή Ενοικίων

>>> Προσθήκη ένδειξης για το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 39β, ΠΟΛ1214