ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

007. Οι τρόποι εισαγωγής μίας Νέας Οντότητας

008. Οι φόρμες εισαγωγής «Ιδιώτη» και «Επιχείρησης» (1η καρτέλα)

009. Εισαγωγή των Κ.Α.Δ. (2η καρτέλα)

010. Εισαγωγή POS & Τραπεζικών Λογαριασμών (3η καρτέλα)

011. Λοιπά Στοιχεία της Οντότητας

012. Ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής της Oντότητας

013. Εύρεση/Επεξεργασία / Αλλαγή των στοιχείων της Oντότητας

014. Διαγραφή Οντοτήτων

015. Υποκαταστήματα

016. Ταμειακές Μηχανές (Τ.Μ.)