ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

>>>  Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

>>> ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

>>>  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

>>>  ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

>>>  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

>>>  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

>>>  ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ CLOUD

>>>  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΔΕ