ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ CLOUD

033. Η λήψη  τοπικών αντιγράφων ασφαλείας

034. Δημιουργία χώρου αποθήκευσης στο Cloud για την λήψη Backup

035. Η διαδικασία λήψης των Cloud Backup

036. Επαναφορά Αντιγράφου Ασφαλείας από το σκληρό δίσκο

037. Επαναφορά των Backup από το Cloud / Διαγραφή

038. Αντιγραφή όλων των Backup σε εξωτερικό μέσο

039. Αντιγραφή των Backup στο DropBox

040. Αλλαγή των κωδικών ασφαλείας