037. Επαναφορά των Backup από το Cloud / Διαγραφή

>>>  Βήμα 1ο: Αντιγραφή του Backup από το Cloud στο σκληρό δίσκο

>>>  Βήμα 2ο: Επαναφορά του αποθηκευμένου Backup στο σκληρό δίσκο

>>>  Διαγραφή των Cloud Backup