Βήμα 1ο: Αντιγραφή του Backup από το Cloud στο σκληρό δίσκο

Με τη διαδικασία αυτή, το Cloud Backup, απλά αντιγράφεται στο σκληρό δίσκο, αλλά δεν επανέρχεται αυτόματα. Δεν διαγράφεται από το Cloud. Το αντίγραφο στο σκληρό δίσκο, δεν διαφέρει σε τίποτε από τα άλλα τοπικά Backup. Κατά συνέπεια, για να το επαναφέρετε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία του προηγούμενου κεφαλαίου.

Για να αντιγράψετε το Backup, από το Cloud στο σκληρό δίσκο, επιλέγετε τη διαδρομή «Εργαλεία Cloud Backup Διαχείριση Cloud…» (εικόνα 37.1).


εικόνα 37.1


Στην φόρμα που θα ανοίξει (εικόνα 37.2), εισάγετε το όνομα του χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και κάνετε κλικ στο «Σύνδεση».


εικόνα 37.2


Θα εμφανιστεί η φόρμα διαχείρισης, εικόνα 37.3. Από αυτήν, μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο από τα backup που έχετε στο Cloud και να το αποθηκεύσετε στο σκληρό δίσκο. Επιλέξτε το backup και κάντε κλικ στο κουμπί «Κατέβασμα Backup», εικόνα 37.3.


εικόνα 37.3


Στην προκειμένη περίπτωση, το νεότερο είναι το Cloud_3.bak. Το επιλέγουμε όπως στην εικόνα 37.4 και το κατεβάζουμε. Μπορούμε να παρακολουθούμε την διαδικασία καθόδου από τη μπάρα προόδου.


εικόνα 37.4


Η αποθήκευση του αρχείου, όπως φαίνεται και στην εικόνα 37.5, γίνεται με την ονομασία «From_Manager_Cloud_x.bak”, όπου το x = 1, 2, 3, ανάλογα με τον Α/Α του Cloud που επαναφέρατε. Στην προκριμένη περίπτωση είναι το «From_Manager_Cloud_3.bak».


εικόνα 37.5