Βήμα 2ο: Επαναφορά του αποθηκευμένου Backup στο σκληρό δίσκο

Προφανώς το αρχείο From_Manager_Cloud_3.bak δεν είναι πλέον ένα Cloud Backup, αλλά ένα κανονικό Backup. Για να το επαναφέρουμε επιλέγουμε τη διαδρομή «Εργαλεία🡪Βάση Δεδομένων…» (εικόνα 36.1), και από τη φόρμα επαναφοράς που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο κουμπί «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (εικόνα 36.2).