Διαγραφή των Cloud Backup

Μπορείτε, από τη φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 37.3, να διαγράψετε τα Backup σας, με ένα εκ των εξής τρόπων:

  • Nα διαγράψετε πλήρως το Cloud σας, οπότε θα χαθούν και όλα τα Backup που έχετε πάρει. Αν είσαστε αποφασισμένος να προχωρήσετε σε τέτοια ενέργεια, τότε, στην εικόνα 37.3 κάνετε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή Cloud». Θα εμφανιστεί λεπτομερές προειδοποιητικό μήνυμα, στο οποίο θα πρέπει να επαληθεύσετε την πρόθεση σας.
  • Nα διαγράψετε ένα backup. Επιλέξτε το backup που θέλετε να διαγράψετε και κάνετε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή Backup». Η ενέργεια αυτή χρειάζεται επαλήθευση.