Επαναφορά ενός οποιουδήποτε Backup

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντοτε, πριν την επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας, να παίρνετε Backup.

Για να επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας, επιλέγετε τη διαδρομή «ΕργαλείαΒάση Δεδομένων…» (εικόνα 36.1).


εικόνα 36.1


Στη φόρμα που θα ανοίξει (εικόνα 36.2) κάντε κλικ στο κουμπί «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης (αρχική τιμή 123456).


εικόνα 36.2


Θα ανοίξει ο Explorer των Windows. Από αυτόν επιλέγετε το backup που θέλετε να επαναφέρετε (εικόνα 36.3).


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επαναφορά ενός Backup μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε θέση, π.χ. από USB Μόλις κάνετε κλικ στο «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», θα ανοίξει ο Explorer στη θέση που λαμβάνονται τα Backup, δηλαδή στην C:\Arbitrans\Arbitrans\Database Backup. Μπορείτε όμως να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη θέση, π.χ. το USB στο οποίο κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας.


εικόνα 36.3


Μετά αρχίζει η επαναφορά και εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε την μπάρα προόδου της επαναφοράς (εικόνα 36.4).


      εικόνα 36.4