Επαναφορά ενός οποιουδήποτε Backup

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντοτε, πριν την επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας, να παίρνετε Backup.

Για να επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας, επιλέγετε τη διαδρομή «Εργαλεία🡪Βάση Δεδομένων…» (εικόνα 36.1).


εικόνα 36.1


Στη φόρμα που θα ανοίξει (εικόνα 36.2) κάντε κλικ στο κουμπί «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης (αρχική τιμή 123456).


εικόνα 36.2


Θα ανοίξει ο Explorer των Windows. Από αυτόν επιλέγετε το backup που θέλετε να επαναφέρετε (εικόνα 36.3).


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επαναφορά ενός Backup μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε θέση, π.χ. από USB Μόλις κάνετε κλικ στο «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», θα ανοίξει ο Explorer στη θέση που λαμβάνονται τα Backup, δηλαδή στην C:\Arbitrans\Arbitrans\Database Backup. Μπορείτε όμως να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη θέση, π.χ. το USB στο οποίο κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας.


εικόνα 36.3


Μετά αρχίζει η επαναφορά και εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε την μπάρα προόδου της επαναφοράς (εικόνα 36.4).


      εικόνα 36.4