Επαναφορά του τελευταίου Backup

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντοτε, πριν την επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας, να παίρνετε Backup.

Το τελευταίο Backup είναι και το κυριότερο. Αν χρειαστείτε να κάνετε επαναφορά, το πιθανότερο είναι ότι αυτό θα είναι το Backup που θέλετε να επαναφέρετε. Προς τούτο, και για να μην ψάχνετε να βρείτε ποιο είναι το τελευταίο Backup, προβλέφθηκε η διαδρομή:

«ΕργαλείαΓρήγορη Επαναφορά Βάσης…Ονομασία Βάσης (Last Backup)» (εικόνα 36.5).

Θα εμφανιστεί δίπλα από την επιλογή, το όνομα του τελευταίου Backup, για να βεβαιωθείτε ότι πράγματι είναι αυτό που θέλετε. Μετά κάνετε πάνω του κλικ. Θα ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας (αρχική τιμή 123456).


εικόνα 36.5


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επαναφορά ενός Backup, πρέπει να γίνεται μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη λύση, σε έσχατη ανάγκη και αφού προηγουμένως έχετε πάρει backup της βάσης που ήδη έχετε φορτωμένη!