034. Δημιουργία χώρου αποθήκευσης στο Cloud για την λήψη Backup

>>> 

>>> Δημιουργία λογαριασμού στο Cloud

>>>  Αν έχετε ήδη λογαριασμό στο Cloud…

>>>  Διαθέσιμος χώρος για την λήψη των Cloud Backup