Διαθέσιμος χώρος για την λήψη των Cloud Backup

Ο χώρος που διατίθεται είναι μέχρι 2 Gb, πράγμα που σημαίνει ότι, για 3 Backup, το καθένα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 670 Mb. Το μέγεθος αυτό είναι υπερβολικά μεγάλο, στην πραγματικότητα τα Backup σπάνια υπερβαίνουν τα 150 Mb.

Επίσης το ανέβασμα μεγάλων Backup (άνω των 100 Mb), απαιτεί να υπάρχει σύνδεση Internet με ταχύτητα upload τουλάχιστον 3 Mbps (δηλαδή Ευρυζωνική τηλεφωνία ή 4G ή δορυφορική σύνδεση).


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο κάθε λογαριασμός Cloud μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι τρία (3) Backup. Όταν λαμβάνετε ένα νέο Backup, το παλαιότερο από τα τρία διαγράφεται. Περισσότερα από 3 Backup, πρακτικά, δεν έχουν νόημα. Πραγματικά χρήσιμο Backup είναι μόνο το τελευταίο. Αν υποτεθεί ότι χρειαστήκατε κάποιο ακόμη παλαιότερο, αυτό θα βρίσκεται αποθηκευμένο στο σκληρό δίσκο.