Αν έχετε ήδη λογαριασμό στο Cloud…

Λογαριασμός Cloud δημιουργείται μόνο μία φορά για κάθε χρήστη. Αν γίνει αλλαγή του αριθμού αδείας χρήστης, ο λογαριασμός Cloud θα μεταφερθεί στην νέα άδεια χρήσης.

Εάν έχετε ήδη Λογαριασμό στο Cloud (από προηγούμενη εγκατάσταση ή άδεια χρήσης με άλλο αριθμό), στην εικόνα 34.2, κάντε κλικ στο κουμπί «Έχω Ήδη Cloud».

Εναλλακτικά, μπορείτε να μην μπείτε καν στην παραπάνω διαδικασία και να πατήστε ταυτόχρονα « CTRL+SHIFT+C», ενώ βρίσκεστε στην Κεντρική Φόρμα.

Με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους και αν ενεργήσετε, θα ανοίξει η φόρμα σύνδεσης στο Cloud, εικόνα 34.3. Συμπληρώνετε τα στοιχεία του Cloud σας, δηλαδή το όνομα του χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τη λέξη ασφαλείας και κάνετε κλικ στο κουμπί «Σύνδεση Cloud». Μετά κλείνετε τη φόρμα. Η εργασία αυτή γίνεται μόνο μία φορά και μετά κάθε φορά που ξεκινάτε το πρόγραμμα, αυτό θα είναι συνδεδεμένο με το Cloud σας.


εικόνα 34.3


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ακόμη και όταν στην άδεια χρήσης, επιτρέπεται να γίνει η εγκατάσταση του προγράμματος σε περισσότερα από ένα PC, δεν μπορεί να υπάρχει παρά μόνο ένα Cloud, κοινό για όλα. Και αυτό συμβαίνει επειδή όλες οι εγκαταστάσεις των PC, προορίζονται για να τρέχουν την ίδια βάση δεδομένων. Δηλαδή το κάθε Cloud συνδέεται με μία συγκεκριμένη άδεια λειτουργίας.