Δημιουργία λογαριασμού στο Cloud

Η δημιουργία λογαριασμού στο Cloud, γίνεται μόνο μία φορά, πριν την λήψη του πρώτου Cloud Backup. Εμφανίζεται η εικόνα 34.2, η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί .


εικόνα 34.2


Τα πεδία έχουν ως εξής:

  • «Όνομα Χρήστη»: εισάγετε ένα όνομα χρήστη. Εγκαταλείποντας αυτό το πεδίο, αν το όνομα χρήστη, δεν είναι δεσμευμένο, θα εμφανιστεί δίπλα η ένδειξη «Valid». Αν σας εμφανιστεί η ένδειξη «Invalid», γράψτε ένα διαφορετικό όνομα χρήστη.
  • «Κωδικός»: Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.
  • «Επαλήθευση»: Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
  • «Λέξη Ασφαλείας»: Αν ξεχάσετε τον κωδικό σας, θα χρησιμοποιήσετε αυτή την λέξη για την επαναφορά του.

Μετά κάνετε κλικ στο «Δημιουργία Cloud». Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας του Cloud, θα ακολουθήσει η διαδικασία της λήψης του πρώτου Backup, την οποία θα τη δούμε παρακάτω.