Δημιουργία χώρου αποθήκευσης στο Cloud για την λήψη Backup

Επιλέγετε στην κεντρική φόρμα του προγράμματος τη διαδρομή «ΕργαλείαCloud BackupΠρογραμματισμός/Έναρξη Cloud Backup…» (εικόνα 34.1).


εικόνα 34.1