033. Η λήψη  τοπικών αντιγράφων ασφαλείας

>>> 

>>> Ημερήσιο Αυτόματο τοπικό backup, στο σκληρό δίσκο

>>>  Η χειροκίνητη λήψη τοπικών αντιγράφων ασφαλείας

>>>  Αυτόματη διαγραφή των παλιών Backup από το σκληρό δίσκο

>>> Αντίγραφα ασφαλείας όλων των εφαρμογών από το Arbitrans