Η λήψη  τοπικών αντιγράφων ασφαλείας

Η λήψη αντιγράφων ασφαλείας (Backup) στο Arbitrans, είναι μία διαδικασία που γίνεται κυρίως αυτόματα. Τα αυτόματα backup είναι δύο ειδών: τα τοπικά που λαμβάνονται στο σκληρό δίσκο και αυτά που λαμβάνονται στο Cloud.