Ημερήσιο Αυτόματο τοπικό backup, στο σκληρό δίσκο

Λαμβάνεται ένα αυτόματο backup στο σκληρό δίσκο, κάθε μέρα, την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το πρόγραμμα. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει ότι έχετε ενεργοποιημένη τη διαδικασία αυτόματης λήψης των τοπικών backup (εικόνα 33.1).


εικόνα 33.1


Η αρχική κατάσταση, μετά την εγκατάσταση είναι η ενεργοποίηση της υπηρεσίας της αυτόματης λήψης των ημερήσιων Backup. Μετά τη λήψη του Backup, η οθόνη θα δείξει το μήνυμα που φαίνεται στην εικόνα 33.2.


εικόνα 33.2