Η χειροκίνητη λήψη τοπικών αντιγράφων ασφαλείας

Μπορείτε να λαμβάνεται backup όποτε θέλετε, επιλέγοντας τη διαδρομή «ΕργαλείαΒάση Δεδομένων…» (εικόνα 33.3).


εικόνα 33.3


Στην φόρμα που θα ανοίξει (εικόνα 33.4), μπορείτε αν θέλετε να αλλάξετε την ονομασία του αντιγράφου (η προκαθορισμένη είναι Backup Έτος_Μήνας_Ημέρα_Ώρα).


εικόνα 33.4


Μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Η πρόοδος λήψης του αντιγράφου φαίνεται στη μπάρα προόδου, που βρίσκεται στο κάτω μέρος, στην εικόνα 33.5. Με την ολοκλήρωση του Backup, θα πάρετε μήνυμα ότι το Backup ολοκληρώθηκε με επιτυχία.


   

εικόνα 33.5