Αντίγραφα ασφαλείας όλων των εφαρμογών από το Arbitrans

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών μέσα από το Arbitrans, ανεξάρτητα από το αν οι εφαρμογές αυτές τρέχουν ή όχι. Οι βάσεις δεδομένων, ακόμη και όταν οι εφαρμογές, είναι κλειστές υπάρχουν στο σκληρό δίσκο και μπορεί να ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας.


εικόνα 33.6


Συγκεκριμένα, στο πεδίο "Βάση", κάνοντας κλικ στο βέλος, ανοίγει το μενού που φαίνεται στην εικόνα 33.6. Οι επιλογές που υπάρχουν σε αυτό λειτουργούν ως εξής:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα ανιχνεύει αν υπάρχουν οι φάκελοι Backup των εφαρμογών και παίρνει αντίστοιχα τα Backup. Η επιλογή αυτή παίρνει αντίγραφα των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες δηλαδή των:

  • ARBITRANS (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ)
  • ARBITRANS (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ) εάν υπάρχει η βάση
  • ARBICASH (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ), επίσης εάν υπάρχει η βάση.

ARBITRANS (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ)

Παίρνει τα Backup όπως λειτουργούσε το πρόγραμμα σε προηγούμενες έκδοσεις του πριν την 7.3.

ARBITRANS (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ)

Η εφαρμογή αυτή βρίσκεται σε στάδιο έκδοσης Beta.

Γι’ αυτό, η επιλογή αυτή, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη της Διπλογραφίας, θα εμφανίζεται μόνο σε συγκεκριμένους χρήστες.

ARBICASH (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ)

Εμφανίζεται μόνο εάν ο χρήστης έχει εγκατεστημένο το πρόγραμμα Τιμολόγησης στο τρέχον μηχάνημα.

Σε εγκατάσταση δικτύου:

Αν ο χρήστης δουλεύει σε τερματικό, τότε θα είναι ορατές μόνο δύο πρώτες επιλογές. Για να πάρει ο χρήστης μεμονωμένα Backup της Διπλογραφίας και της Τιμολόγησης, θα πρέπει να τα πάρει από τον Κεντρικό Υπολογιστή.