ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

024. Οι Δυνατότητες Παραμετροποίησης

025. Στοιχεία Λογιστή

026. Ειδικοί Κωδικοί άντλησης στοιχείων από την ΑΑΔΕ

027. Γενικές Ρυθμίσεις – Εξατομίκευση λειτουργίας

028. Προβολή και επεξεργασία των ΔΟΥ

029. Αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ απευθείας από το χρήστη

030. Εισαγωγή των φορολογικών συντελεστών