Έλεγχος εγκυρότητας Ελληνικών ΑΦΜ – Εκπαιδευτικά ΑΦΜ

Όταν εισάγεται ένα νέο Ελληνικό ΑΦΜ, αυτό ελέγχεται ως προς την εγκυρότητα του.

Αν δεν είναι έγκυρο, το χρώμα του γίνεται κόκκινο και δεν επιτρέπεται η συνέχιση της ροής του προγράμματος μέχρι να διορθωθεί.

Εξαιρούνται τα ΑΦΜ που αναγράφει ο παρακάτω Πίνακας 1, στα οποία, για λόγους δοκιμών, εκπαίδευσης κτλ., δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Το πρόγραμμα τα δέχεται ως σωστά, έστω και αν δεν είναι.


 Όλα τα ΑΦΜ από 555777001 έως και 555777500 και επιπλέον τα εξής:

 593678171

593698192

 589676953

 511239673

 512794122

 528653119

 541039823

 503900047

 506794135

 579210365

 546122009

 586974147

 531078694

 521210786

 543265980

 579117049

 514728352

 504512780

 591376482

 519734608

 513796843

 513846501

 514963764

 519764555

 520019333

 520020444

 521266177

 526655739

 521297310

 524791036

Πίνακας 1: Εσφαλμένοι ΑΦΜ που το πρόγραμμα τους δέχεται ως σωστούς για λόγους εκπαίδευσης


Ο ΑΦΜ 999999999 (εννέα 9άρια), χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο Data Entry και έχει τη σημασία ότι δεν υπάρχει ΑΦΜ στην απόδειξη, ή, αν τυχόν υπάρχει το ΑΦΜ, αυτό δεν μας ενδιαφέρει.