022. Δημιουργία και Διαχείριση αρχείου Πελατών/Προμηθευτών

>>> 

>>> Πελάτες με Ελληνικό ΑΦΜ

>>>  Έλεγχος εγκυρότητας Ελληνικών ΑΦΜ – Εκπαιδευτικά ΑΦΜ

>>>  Πελάτες με ΑΦΜ/ΦΠΑ από άλλη χώρα-μέλος της Ε.Ε. - Έλεγχος ΑΦΜ

>>>  Εισαγωγή των στοιχείων των Πελατών/Προμηθευτών συγχρόνως με την εισαγωγή των παραστατικών

>>>  Μορφή των ΑΦΜ/ΦΠΑ (VAT) των άλλων χωρών-μελών της Ε.Ε.

>>> Αναζήτηση Πελατών/Προμηθευτών & Επεξεργασία Στοιχείων

>>>  Διαγραφή Πελατών/Προμηθευτών