Δημιουργία και Διαχείριση αρχείου Πελατών/Προμηθευτών

Ο όρος «Πελάτες/Προμηθευτές», αναφέρεται μόνο στους πελάτες και τους προμηθευτές των εισηγμένων οντοτήτων. Για τους πελάτες του λογιστή χρησιμοποιείται ο όρος «Οντότητες». Το αρχείο που δημιουργείται, χρησιμεύει και ως ευρετήριο «Πελατών/Προμηθευτών».