ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

022. Δημιουργία και Διαχείριση αρχείου Πελατών/Προμηθευτών

023. Εισαγωγή/Εξαγωγή καταλόγου Πελατών/Προμηθευτών