Πελάτες με Ελληνικό ΑΦΜ

Μπορείτε να εισάγετε ένα νέο «Πελάτη/Προμηθευτή», επιλέγοντας τη διαδρομή «ΑρχείοΠελάτες/ΠρομηθευτέςΝέος Πελάτης/ΠρομηθευτήςΕλλάδα» (εικόνα 22.1).


εικόνα 22.1


Θα ανοίξει μία φόρμα (εικόνα 22.2), η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία για την εισαγωγή του Πελάτη/Προμηθευτή. Απαραίτητα είναι μόνο τα πεδία με *, δηλαδή ΑΦΜ, Επωνυμία.


εικόνα 22.2


Συμπληρώνετε τα πεδία και κάντε κλικ στο «Εισαγωγή». Αν θέλετε να εκτυπώσετε τα στοιχεία του Πελάτη/Προμηθευτή, κάνετε κλικ στο «Εκτύπωση».


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην φόρμα αυτή, με την εγκατάλειψη του πεδίου «ΑΦΜ:*» γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας του ΑΦΜ. Αν δεν είναι έγκυρο, το πεδίο θα κοκκινίσει.


Αν διαθέτετε ειδικούς κωδικούς και τους έχετε εισάγει στο πρόγραμμα, μπορείτε με το πλήκτρο F12 να εμφανίσετε απευθείας τα στοιχεία της οντότητας. Σχετικά με τον  τρόπο εισαγωγής των ειδικών κωδικών στο πρόγραμμα, βλέπε κεφάλαιο_26.


Οι ειδικοί κωδικοί δημιουργούνται μέσω της ιστοσελίδας του Taxis:

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/wnsp/wnsp_pages/wnsp.html