023. Εισαγωγή/Εξαγωγή καταλόγου Πελατών/Προμηθευτών

>>> 

>>> Περιγραφή της διαδικασίας βήμα προς βήμα

>>>  Το Video της εισαγωγής Πελατών/Προμηθευτών

>>>  Εξαγωγή του καταλόγου πελατών προμηθευτών σε αρχείο Excel