Εισαγωγή/Εξαγωγή καταλόγου Πελατών/Προμηθευτών

Αν μεταπηδάτε στο Arbitrans από άλλη εφαρμογή, ένα σημαντικό πρόβλημα, είναι πως θα εισάγετε τον πίνακα Πελατών/Προμηθευτών, αφού οι Πελάτες και οι Προμηθευτές, μπορεί να είναι αρκετές χιλιάδες. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα μέσω αρχείου Excel.