Νέα έκδοση CLOUD της λογιστικής μας εφαρμογής

ARBITRANS ON THE CLOUD (ARBITRANS OTC)

Κάνετε κλικ ΕΔΩ για την κατεβάσετε


Εισαγωγή των στοιχείων του Λογιστή, ή του Χρήστη

Για την εισαγωγή των στοιχείων του Λογιστή, ή του Χρήστη της εφαρμογής, κάνετε κλικ στη διαδρομή «Αρχείο🡪Προφίλ Λογιστή🡪Στοιχεία Λογιστή» εικόνα 23.1


εικόνα 23.1


Θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής των στοιχείων του λογιστή εικόνα 23.2. την οποία πρέπει να τη συμπληρώσετε. Όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση των στοιχείων του λογιστή, κάνετε κλικ στο «Αποθήκευση και Έξοδος».


εικόνα 23.2


Αν ο χρήστης είναι ατομική επιχείρηση, και λόγω του χαμηλού τζίρου, τηρεί μόνος του τα λογιστικά του βιβλία, θα πρέπει να εισάγει τα δικά του στοιχεία στις θέσεις που προβλέπεται η εισαγωγή για τα στοιχεία του λογιστή.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η τήρηση των βιβλίων χωρίς λογιστή, προϋποθέτει ότι ο χρήστης διαθέτει επαρκείς γνώσεις λογιστικής. Η τεχνική υποστήριξη δεν συμπεριλαμβάνει λογιστική υποστήριξη.


Την 31/3/2021 το ποσό του τζίρου, για το οποίο επιτρέπονταν η τήρηση βιβλίων χωρίς να απαιτείται λογιστής ήταν μέχρι 50.000 €.

Τα κυριότερα από τα στοιχεία του λογιστή, αναγράφονται σε διάφορα έντυπα (Φ2, Ε3, κλπ.) και συγκεκριμένα στις θέσεις που προβλέπεται να υπάρχει η υπογραφή του λογιστή.