026. Ειδικοί Κωδικοί άντλησης στοιχείων από την ΑΑΔΕ

>>> 

>>> Εισαγωγή των Ειδικών Κωδικών

>>>  Τρόπος χρήσης των Ειδικών Κωδικών