Ειδικοί Κωδικοί άντλησης στοιχείων από την ΑΑΔΕ

ΑΑν έχετε πάρει Ειδικούς Κωδικούς, για να μπορέσετε να τους χρησιμοποιήσετε, πρέπει πρώτα να τους εισάγετε στο πρόγραμμα.


Οι ειδικοί κωδικοί δημιουργούνται μέσω της ιστοσελίδας του Taxis:

 http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/wnsp/wnsp_pages/wnsp.html


Μετά την εισαγωγή των κωδικών, χωρίς να κάνετε καμία άλλη ενέργεια, μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε για την άντληση στοιχείων, όταν είσαστε μέσα στις φόρμες εισαγωγής «Ιδιώτη» ή «Επιχείρησης» ή «Πελάτη/ Προμηθευτή».


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Όταν το πρόγραμμα είναι εγκατεστημένο σε δίκτυο, τους ειδικούς κωδικούς, για λόγους ασφαλείας, μπορούν να τους δουν  μόνο όσοι είναι διαβαθμισμένοι ως High Administrator.

Η χρήση τους όμως, για την άντληση στοιχείων από την ΑΑΔΕ, είναι δυνατή σε όλους τους χρήστες του δικτύου. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να τους γνωρίζει ο χρήστης, από τη στιγμή που έχουν δηλωθεί στο πρόγραμμα.