027. Γενικές Ρυθμίσεις – Εξατομίκευση λειτουργίας

>>> Εξατομίκευση λειτουργίας σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Χρήστη

>>>  Ρύθμιση [1]: Επεξεργασία αρχείων PDF μετά την παραγωγή τους

>>>  Ρύθμιση [2]: Προεπισκόπηση αρχείων PDF μετά την αποθήκευση

>>>  Ρύθμιση [3]: Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης των αρχείων ΜΥΦ

>>>  Ρύθμιση [4]: Αλλαγή της θέσης του Ηλεκτρονικού Αρχείου

>>>  Ρύθμιση [5]: Αλλαγή του προεπιλεγμένου τρόπου πληρωμής

>>>  Ρύθμιση [6]: Αλλαγή αντιστοίχισης κωδικών για το Ε3

>>>  Ρύθμιση [7]: Αυτόματη δημιουργία της εγγραφής των Αποσβέσεων

>>>  Ρύθμιση [8]: Κλείσιμο φόρμας με το ESC

>>>  Ρύθμιση [9]: Αυτόματο κλείδωμα βιβλίων μετά την υποβολή Φ2 ή Ε3

>>>  Περιορισμοί πρόσβασης στις «Γενικές Ρυθμίσεις» κάτω από δίκτυο