Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

005. Περιγραφή της κεντρικής φόρμας

006. Τα κουμπιά της κεντρικής φόρμας