012. Ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής της Oντότητας

>>>  Όταν θα έχουν συμπληρωθεί όλες οι καρτέλες …

>>> Εισαγωγή των μελών – «Μόνο για Επιχειρήσεις»

>>> Καταχώρηση των κωδικών σύνδεσης στην ΑΑΔΕ

>>>  Εκτύπωση της καρτέλας της Oντότητας

>>>  Εισαγωγή της επόμενης Οντότητας