Καταχώρηση των κωδικών σύνδεσης στην ΑΑΔΕ

Στη συνέχεια, θα ανοίξει μία νέα φόρμα (εικόνα 12.5), στην οποία καλείστε να καταχωρήσετε τους κωδικούς με τους οποίους συνδέεται η οντότητα στην ΑΑΔΕ [1]. Αν η είσοδος στην ΑΑΔΕ γίνεται με τους κωδικούς του λογιστή, μαρκάρεται την αντίστοιχη επιλογή [2].


εικόνα 12.5


Τους κωδικούς μπορείτε να τους καταχωρήσετε και αργότερα, από την κεντρική φόρμα, επιλέγοντας: «ΑρχείοΙδιώτεςΚωδικοί ΑΑΔΕΚαταχώρηση…» (εικόνα 12.6).


εικόνα 12.6


Για να βρείτε και να χρησιμοποιήσετε ή να αλλάξετε κωδικούς που έχετε ήδη εισάγει, καλείτε: «ΑρχείοΙδιώτεςΚωδικοί ΑΑΔΕΕύρεση/Επεξεργασία…» (εικόνα 12.6).