Καρτέλα "Λοιπά 2" - Καταχώρηση των Καρτών της Οντότητας

Όπως φαίνεται στην εικόνα 11.5, στις φόρμες καταχώρησης Ιδιώτη/Επιχείρησης, στην καρτέλα "Λοιπά 2" [1], προστέθηκε πίνακας καταχώρησης Χρεωστικών/Πιστωτικών Καρτών.


εικόνα 11.5


Κάνετε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη νέας Χρεωστικής/Πιστωτικής Κάρτας» [2]. Θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. Στο πεδίο «Λογαριασμός», δεν είναι δυνατή η πληκτρολόγηση, αλλά μόνο η επιλογή ενός εισηγμένου λογαριασμού [3]. Μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή Κάρτας» [4].

Τέλος, μην παραλείψετε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση» [5], το οποίο αποθηκεύει όλες τις αλλαγές που έχετε κάνει στη φόρμα και όχι μόνο αυτής της καρτέλας.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το πρόγραμμα δεν επιτρέπει την διαγραφή λογαριασμού, στον οποίο υπάρχει συνδεδεμένη κάρτα, αν δεν έχει διαγραφεί πρώτα η κάρτα με την οποία συνδέεται.