Όταν θα έχουν συμπληρωθεί όλες οι καρτέλες …

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ίδια ακριβώς διαδικασία χρησιμοποιείται τόσο στη φόρμα «Νέος Ιδιώτης», όσο και στην «Νέα Επιχείρηση». Οι εικόνες, στη συνέχεια, προέρχονται από τη φόρμα «Νέος Ιδιώτης».


Όταν θα έχετε συμπληρώσει και τις 5 καρτέλες, για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία της οντότητας, κάνετε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή» (εικόνα 12.1) , από οποιαδήποτε καρτέλα.


εικόνα 12.1


Μπορείτε να σβήσετε τελείως τη φόρμα, με κλικ στο πλήκτρο «Καθαρισμός». Επίσης αν κάνετε κλικ στο «Αναζήτηση», από τη φόρμα που θα ανοίξει, εικόνα 12.2, με διπλό κλικ, επιλέγετε άλλη οντότητα (διαγράφεται ότι έχετε κάνει και εισάγεται αυτή η οντότητα). Η φόρμα αυτή αναπτύσσεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 13.


εικόνα 12.2