Απευθείας εισαγωγή των στοιχείων της οντότητας από την ΑΑΔΕ

Αν έχετε ειδικούς κωδικούς, η εισαγωγή των στοιχείων της οντότητας μπορεί να γίνει και απευθείας από την ΑΑΔΕ, πατώντας το πλήκτρο F12. Αν ακουμπήσετε το ποντίκι στο πεδίο «ΑΦΜ», όπως φαίνεται στην εικόνα 08.5 και εικόνα 08.6, θα εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα.


εικόνα 08.5


εικόνα 08.6