Τα ΑΦΜ που δεν υπόκεινται σε έλεγχο εγκυρότητας

Για λόγους δοκιμών, εκπαίδευσης του νέου χρήστη κτλ., έχει προβλεφθεί να μην γίνεται κανένας έλεγχος σε ορισμένα ΑΦΜ. Αυτά συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Προσέξτε ότι το ΑΦΜ 999999999, έχει ειδική χρήση και υπόκειται σε διαφορετικό έλεγχο.Πίνακας με τα ΑΦΜ που δεν υπόκεινται σε έλεγχο εγκυρότητας


Όλα τα ΑΦΜ που βρίσκονται στην περιοχή από 555777001 έως και 555777500.

Επισημαίνεται ότι, τα 50 από τα παραπάνω ΑΦΜ προκύπτουν, συμπωματικώς, να είναι σωστά και είναι πολύ χρήσιμα σε περιπτώσεις ελέγχου και δοκιμών της συνεργασίας με το Arbicash (Τιμολόγηση), επειδή στο Arbicash γίνονται αποδεκτά μόνο έγκυρα ΑΦΜ. Αυτά είναι τα εξής:

555777003, …015, …017, …039, …040, …052, …064, …076, …088, …090, …107, …119, …120, 555777132, …144,  …156,  …168, …170,  …181, …193,  …200,  …212,  …224, …236,  …248, …250,

555777261, …273,  …285,  …297, …304,  …316, …328,  …330,  …341,  …353, …365,  …377, …389,

555777390, …408,  …410,  …421, …433,  …445, …457,  …469,  …470,  …482, …494

Επίσης σωστό συμβαίνει να είναι και το ΑΦΜ 555777501.


Όλα τα παρακάτω ΑΦΜ είναι άκυρα, αλλά το πρόγραμμα τα δέχεται ως έγκυρα:

593678171, 593698192, 589676953, 511239673, 512794122, 528653119,

541039823, 503900047, 506794135, 579210365, 546122009, 586974147,

531078694, 521210786, 543265980, 579117049, 514728352, 504512780,

591376482, 519734608, 513796843, 513846501, 514963764, 519764555,

520019333, 520020444, 521266177, 526655739, 521297310, 524791036


Το ΑΦΜ 999999999 χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο Data Entry και έχει τη σημασία ότι δεν υπάρχει ΑΦΜ στην απόδειξη λιανικής, ή, αν τυχόν υπάρχει το ΑΦΜ, αυτό δεν μας ενδιαφέρει.