Εισαγωγή της Δ.Ο.Υ. από πίνακα

Για την εύρεση της Δ.Ο.Υ., κάνετε κλικ στο κουμπί «Εύρεση», στο σημείο [2], εικόνα 08.3 και εικόνα 08.4. Θα εμφανιστεί ο πίνακας με όλες τις ενεργές Δ.Ο.Υ. (εικόνα 08.7). Με διπλό κλικ επιλέγετε τη Δ.Ο.Υ. που επιθυμείτε να εισάγετε.


εικόνα 08.7