Β’ Τρόπος Εισαγωγής: Με το κουμπί «Εισαγωγή Νέας Οντότητας»

Ο τρόπος αυτός είναι ευκολότερος. Κάνετε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή Νέας Οντότητας» και στην εικόνα 07.3, επιλέγετε ανάλογα το κουμπί «Νέος Ιδιώτης (Ατομική Επιχείρηση/Φυσικό Πρόσωπο)», ή το κουμπί «Νέα Επιχείρηση (Ο.Ε. / Ε.Ε. / Οργανισμοί κτλ.).


εικόνα 07.3