Α’ Τρόπος Εισαγωγής: Μέσω του menu της κεντρικής φόρμας

Για να εισάγετε έναν «Ιδιώτη», επιλέγετε «ΑρχείοΙδιώτεςΝέος Ιδιώτης…» (εικόνα 07.1).


εικόνα 07.1


Αντίστοιχα, όταν θέλετε να εισάγετε μία «Επιχείρηση», επιλέγετε «ΑρχείοΙδιώτεςΝέα Επιχείρηση…» (εικόνα 07.2).


εικόνα 07.2