Α’ Τρόπος Εισαγωγής: Μέσω του menu της κεντρικής φόρμας

Για να εισάγετε έναν «Ιδιώτη», επιλέγετε «Αρχείο🡪Ιδιώτες🡪Νέος Ιδιώτης…» (εικόνα 07.1).


εικόνα 07.1


Αντίστοιχα, όταν θέλετε να εισάγετε μία «Επιχείρηση», επιλέγετε «Αρχείο🡪Ιδιώτες🡪Νέα Επιχείρηση…» (εικόνα 07.2).


εικόνα 07.2