Εισαγωγή Ενοικίων

Αν πρόκειται για «Ιδιώτη», στην εικόνα 08.10, σημείο [1], κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη/Επεξεργασία Ενοικίων Ιδιώτη», ή αντίστοιχα, για «Επιχείρηση», στην εικόνα 08.11, κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη/Επεξεργασία Ενοικίων Επιχείρησης».


εικόνα 08.10


εικόνα 08.11


Θα εμφανιστεί η φόρμα «Ενοίκια Επιχείρησης», εικόνα 08.12. Για να προσθέσετε ένα ενοικιαστήριο, κάνετε κλικ στο «Προσθήκη Νέου Ενοικίου στην Επιχείρηση», σημείο [2].


εικόνα 08.12


Συμπληρώνετε τη φόρμα όπως στην εικόνα 08.13 που ακολουθεί. Το πεδίο της «Δωρεάν Παραχώρησης» ακινήτου, συμπεριλαμβάνει και την επιλογή «ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ», όπως φαίνεται στην εικόνα 08.13.


εικόνα 08.13


Συμπληρώνουμε τη φόρμα όπως φαίνεται στην εικόνα 08.14 και μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη Ενοικίου», σημείο [3], …


εικόνα 08.14


… και το ενοίκιο προστέθηκε στον πίνακα με τα ενοικιαζόμενα ακίνητα, όπως βλέπουμε στην εικόνα 08.15. Επαναλαμβάνουμε, αν θέλουμε να προσθέσουμε και άλλα ακίνητα.


εικόνα 08.15


Ο πίνακας αυτός εισάγεται αυτόματα στη φόρμα προετοιμασίας του εντύπου Ε3 και συγκεκριμένα στον πίνακα Γ1 (εικόνα 08.16). Για να υποβληθεί όμως ο πίνακας αυτός στη ΑΑΔΕ, απαιτείται να δημιουργηθεί ένα αρχείο τύπου CSV, το οποίο γίνεται μέσα από τη φόρμα προετοιμασίας του Ε3. Αναλυτικά θα αναφερθούμε σε αυτή τη λειτουργία κατά την ανάπτυξη του εντύπου Ε3.


εικόνα 08.16: Απόσπασμα από την 1η σελίδα του Ε3