Ε3, Ν, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

130. Το έντυπο Ε3 στο Arbitrans

131. Έλεγχος συμφωνίας Βιβλίων και εντύπου Ε3

132. Η ανακατανομή όταν υπάρχουν και μη κατανεμόμενα είδη

133. Οι Φόρμες επιμερισμού των «Λοιπών Εξόδων»

134. Υποβολή πληροφοριακών πινάκων στην ΑΑΔΕ με αρχεία CSV

135. Συμπλήρωση του πίνακα Ε και μεταφορά στον πίνακα ΣΤ

136. Ο ειδικός τρόπος διαχείρισης των «μπλοκάκηδων» στο Ε3

137. Φορολογική Αναμόρφωση

138. Προβολή και Εκτύπωση

139. Υποβολή του Ε3 στην Α.Α.Δ.Ε.

140. Έντυπο Ν