135. Συμπλήρωση του πίνακα Ε και μεταφορά στον πίνακα ΣΤ

>>> Εισαγωγή των προσωρινών διαφορών στον πίνακα Ε

>>> Μεταφορά των προσωρινών διαφορών στον πίνακα ΣΤ