Η διαδικασία υποβολής των πληροφοριακών πινάκων στην ΑΑΔΕ

Ο χρήστης, μπορεί να εισάγει στο έντυπο Ε3 της ΑΑΔΕ, τους πίνακες 039, 040, 041, 042 και Γ1, οι οποίοι, εξήχθησαν σε μορφή CSV.

Οι πίνακες 039 και 042 συμπληρώνονται εύκολα πάνω στο Ε3 της ΑΑΔΕ και είναι ευκολότερο να τους πληκτρολογήσετε, ενώ οι κωδικοί 040 και 041 είναι προσυμπληρωμένοι.

Η δυνατότητα όμως αυτή, είναι πολύ χρήσιμη για την εύκολη εισαγωγή των ενοικίων του πίνακα Γ1. Για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, επιλέγουμε τη διαδρομή «Ανέβασμα ΑρχείωνΣύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν», εικόνα 134.8.


εικόνα 134.8