134. Υποβολή πληροφοριακών πινάκων στην ΑΑΔΕ με αρχεία CSV


>>>

>>>  Πίνακας Ζ3 – Πάγια

>>> Κωδικός 023 – Έσοδα ανά δραστηριότητα

>>> Κωδικοί 051 και 037 – Ελεγχόμενες και Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις

>>> Κωδικοί 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045

>>> Πίνακας Γ1 – Μισθώματα Ακινήτων

>>> Πληροφοριακοί Πίνακες που  υποβάλλονται στην ΑΑΔΕ μέσω αρχείων CSV

>>>  Η διαδικασία υποβολής των πληροφοριακών πινάκων στην ΑΑΔΕ