Κωδικοί 051 και 037 – Ελεγχόμενες και Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις


Ο κωδικός 051 αφορά τις «Ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις (ΕΑΕ), για την εφαρμογή του αρ.66 του ν.41/72/2013», εικόνα 134.5.

Οι εταιρείες που είναι στην καρτέλα «Λοιπά 2» της Οντότητας, κεφάλαιο 11, εισάγονται αυτόματα στον πίνακα. Δεν είναι όμως απαραίτητο να έχουν εισαχθεί εκεί, για να εισαχθούν στο έντυπο Ε3. Με κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» ή στο κουμπί «Αφαίρεση», εικόνα 134.5, μπορείτε να κάνετε όποιες αλλαγές θέλετε.

Ανάλογος είναι και ο τρόπος λειτουργίας του κωδικού 037 για τις «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις», που φαίνεται στην ίδια εικόνα. Αν στην καρτέλα «Λοιπά 1» της Οντότητας είναι συμπληρωμένος ο πίνακας «Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις», τα στοιχεία αυτά μεταφέρονται αυτόματα στην εικόνα 134.5.


εικόνα 134.5