Πίνακας Γ1 – Μισθώματα Ακινήτων

Τα μισθώματα ακινήτων, αναλύονται στον πίνακα Γ1, εικόνα 134.6, σημείο [1]. Αυτός ο πίνακας είναι πολύ χρήσιμος επειδή, όπως θα δούμε παρακάτω, υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθεί απευθείας στην ΑΑΔΕ, από αρχείο CSV.

Δεν είναι απαραίτητο να έχουν εισαχθεί τα ενοίκια στην καρτέλα της οντότητας για να εισαχθούν στον πίνακα Γ1. Κάνετε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» ή στο κουμπί «Αφαίρεση», για να κάνετε όποιες αλλαγές θέλετε.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ενδέχεται ένα ακίνητο να έχει ενοικιαστεί σε προγενέστερη ημερομηνία της 01/01/2018. Τότε το χρονικό διάστημα θα αναγραφεί, αυτόματα, ως 01/01/2018-31/12/2018. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μπείτε στη φόρμα της επιχείρησης για να αλλάξετε την ημερομηνία.


εικόνα 134.6