Υποβολή πληροφοριακών πινάκων στην ΑΑΔΕ με αρχεία CSV


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Στο έντυπο Ε3/2019, δεν έχουν γίνει τα εξής:

α. Δεν προγραμματίστηκε η συμπλήρωση του κωδικού 023. Η συμπλήρωση μπορεί να γίνει μόνο από το Λογιστή, με πληκτρολόγηση.

β. Επίσης δεν προγραμματίστηκαν οι Κωδικοί 051 και οι Πίνακες Θ και Ι (κωδικός 900).