136. Ο ειδικός τρόπος διαχείρισης των «μπλοκάκηδων» στο Ε3

>>> 

>>> Οι εναλλακτικοί τρόποι συμπλήρωσης του Ε3

>>> Δημιουργία του Ε3 όταν μεταφερθούν μόνο τα ποσά που εκπίπτουν

>>> Συμπλήρωση των πινάκων Ε και ΣΤ